Kod ove serije blindiranih vrata moguća je narudžba po Vašim željama i dimenzijama. Vrata mogu biti dvokrilna, lučna, sa ugrađenim blindiranim staklom u vrata ili u dovratnik, sa nadsvjetlom ili po Vašem nacrtu.