Protupožarna vrata su idealno rješenje za zaštitu potpuno u skladu sa zakonskim propisima.

S posebnim naglaskom na sigurnost, protupožarna vrata su posebno pogodna za hotele, rezidencijalne, školske ili poslovne subjekte i institucije.

Protupožarna vrata katalog

protupozarna-katalog