Moderne linije i alternativni materijali, od laminata do aluminija za estetski profinjena vrata i walk-in ormare.
Gidea je nastala kao dio Grupe Garofoli i predstavlja projekciju Grupe ka mlađem tržištu, uz ponude koje zadovoljavaju u isto vrijeme potrebu za kvalitetom ali i za estetikom, uz posebnu pažnju ka stalnoj evoluciji tržišta.

Gidea zadržava nepromijenjen visoki kvalitet proizvodnog sustava, profinjenu estetiku, proizvodnju na tehnološki naprednom nivou, sve osobine koje određuju uspjeh jedne ponude kojom se potvrđuje i ostavlja trag u trendovima sve osetljivijeg tržišta na kvalitet.

Svi proizvodi

Moderni stil

Neoklasični stil

Kolekcija G-Like

1000Colours

Kolekcija Stilia

Kolekcija Avio

Kolekcija No limits

Kolekcija Xonda